Sinds 1997 zijn wij als Wereldwinkel, lid van de landelijke vereniging van Wereldwinkels, gevestigd aan de Drienerstraat 4 in Hengelo. In de loop van 2018 hebben wij het besluit genomen om als zelfstandige winkel door te gaan. Een nieuwe winkel met een nieuwe naam, maar met dezelfde doelstellingen. Eerlyk Waar !

Fairtrade & duurzaam

De missie van Eerlyk Waar is het bevorderen van eerlijke handel voor producten uit ontwikkelingslanden. Daarbij staan de volgende waarden centraal:
• verbetering van de leefomstandigheden van kleine producenten door het vergroten van de afzet van hun producten tegen een eerlijke prijs
• duurzaam produceren met respect voor mens, natuur en milieu
• eerlijke tussenhandel, eerlijke kansen ook voor de armste producenten
• respect voor de medemens, geen kinderarbeid
• Eerlyk Waar vindt dat producten gemaakt en verhandeld moeten zijn met respect voor mens en milieu. Producenten moeten zorgen voor behoorlijke werkomstandigheden en vakbondsvrijheid voor hun werknemers. Hun activiteiten mogen het milieu niet te zeer belasten en er mag geen sprake zijn van uitbuiting van kinderen. Indien kinderen bij de productie helpen, dan moet dat zeer beperkt zijn, en niet een verplicht karakter hebben. Om dit te waarborgen koopt Eerlyk Waar haar producten zoveel mogelijk in bij fairtrade gecertificeerde bedrijven.

Eerlyk Waar verkoopt authentieke fairtrade producten, met een hedendaags tintje, uit verschillende culturen. Wij verleggen ons accent daarnaast ook naar duurzame producten die het assortiment logisch aanvullen. Op dit moment zijn dat o.a. de foodwraps van Keep Leaf, gerecyclede producten van Superwaste, de natuurlijke wasmiddelen van Seepje en de Dopper drinkwaterflessen. De bedoeling is, dat juist ook deze producten een grotere rol gaan spelen in ons assortiment.
Wij profileren ons daarom als cadeauwinkel, fairtrade en duurzaam.